Download algemene voorwaarden

Koopovereenkomst


 Offertes en aanbiedingen van droom-slapen.nl kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door droom-slapen.nl zorgvuldig op de website weergegeven. Droom-slapen.nl kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Droom-slapen.nl is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie. b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Droom-slapen.nl heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.

Overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door droom-slapen.nl van de geplaatste bestelling. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van droom-slapen.nl

Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.


Prijzen

De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, en exclusief eventuele verzendkosten/bezorgkosten (Bij bestellingen onder € 35,- worden € 4.95,- verzendkosten berekend). Bedden, boxsprings en matrassen worden kosteloos bezorgd. Eventuele prijswijzigingen, type en/of drukfouten voorbehouden!

In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden droom-slapen.nl op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.


Levering

Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt droom-slapen.nl niet in verzuim. droom-slapen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn. Droom slapen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade bij het naar boven brengen van het bed , dit is op eigen risico. Schades wat vanuit de buitenkant gezien kan worden dien je tijdens bezorging te melden bij de chauffeur.
.Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt droom-slapen.nl de koper hiervan op de hoogte. Als er een verkeerde product is geleverd zal dit geretourneerd worden (indien deze op voorraad is). Indien deze niet meer op voorraad is zal droom-slapen.nl het aankoopbedrag terug storten.

Bezorging

De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan droom-slapen.nl. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant. We bezorgen gratis door heel Nederland, indien de klant het product weigerd zullen we kosten aan berekenen of niet aanwezig zijn op locatie zullen we voorrijkosten in rekening brengen(.€70)

Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland.. Droom slapen oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt. Bedden, Boxsprings en/of Matrassen die door droom-slapen.nl geleverd worden maar niet gemonteerd worden, worden door een extern transporteur geleverd, deze transporteurs leveren de goederen tot aan de drempel van de voordeur (OP DE BEGANE GROND) . Als wij de goederen via een transporteur leveren zullen wij dit altijd aan U kenbaar maken.

Droom-slapen.nl bezorgt bestellingen op de met de klant overeengekomen bezorgdag gedurende een vooraf via de mail afgesproken tijdsindicatie. Bezorging vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. Kleingoed als dekbedden, kussens, toppers, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst thuis bij de klant bezorgd.

Indien de klant op het met droom-slapen.nl overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is slapen.nl gemachtigd om de klant voor een volgende levering, door droom-slapen.nl -bezorgdienst, bezorgkosten in rekening te brengen.

De klant dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan het artikel en/of de klant zijn eigendommen te voorkomen.

Door middel van ondertekening van de bezorgbon tekent de klant voor een correcte en volledige aflevering. Indien de klant zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.

Montage:

Wij bieden montage service aan bij boxsprings. De boxsprings worden gemonteerd door ons bedrijf. De klant is zelf verantwoordelijk voor het ruimte waar de boxsprings heen moeten. De klant is verplicht om vooraf na te checken of de boxsprings er doorheen kunnen (eventueel de trappengat). Schades die worden veroorzaakt door te smalle trappengat is geheel op eigen risico dit zullen wij NIET vergoeden.

Indien de klant geen montage wenst, wordt de boxspring tot de begane grond geleverd. Droom Slapen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade naar boven brengen van het bed. Dit is geheel op eigen risico.

Betaling

Betaling door de koper CONTANTE of IDEAL betaling
. Bij slaapkamerartikelen van de gevoerde merken vraagt droom-slapen.nl geen aanbetaling. Het aankoopbedrag kan bij aflevering worden voldaan contante betaling. Droom-slapen.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

Wanneer de internetorder, telefonische order of emailorder bij droom-slapen.nl binnen is gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.

Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan droom-slapen.nl verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door droom-slapen.nl gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Bij een niet tijdige betaling door de koper is droom-slapen.nl van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

De eigendom van door droom-slapen.nl reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan droom-slapen.nl is verschuldigd, aan droom-slapen.nl heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.


Garanties

Garantie geldt enkel en alleen bij fabricatie fouten deze dient u binnen 3 dagen na levering bij ons schriftelijk te melden, bij matrassen (tegen kuilingen) krijg je 1 jaar garantie en bij de motoren van de elektrische boxspring krijg je 2 jaar garantie. Alle vervormingen of beschadiging die het gevolg zijn van foutief gebruik, opzettelijke beschadiging, blootstelling aan abnormale vochtigheid of warmte, schimmels, andere menselijke of dierlijke oorsprong, slijtage, verkleuring of gebruik op een niet aangepaste of slecht geplaatste bodem vallen niet onder deze garantie. Bij boxsprings, matrassen en toppers is enkel het aankoopbewijs van toepassing.

Het feit dat het product wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum. Na herstelling of vervaging van het product wordt de garantieperiode niet automatisch verlengd.

Indien de verkoper het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie is dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardige product. 

Kraken:

Droom Slapen biedt geen garantie op krakende boxsprings door gebruiksslijtage. Controleer of de poten goed gemonteerd en aangedraaid zijn. Gebruik een harde vloer extra vilt onder de poten. Bij (elektrisch)verstelbare bedden kan het zijn dat bewegende delen door bijvoorbeeld de luchtvochtigheid of temperatuur geluid maken. Dit los je op door de scharnieren in te spuiten met een siliconenspray.

Kuilvorming:

Door uw matras regelmatig te draaien en te keren zorgt u ervoor dat u niet elke nacht dezelfde plekken van uw matras belast. U verdeelt de druk zo meer over de gehele matras. en dit voorkomt snellere kuilingen. Een vervorming kan na enkele weken via een natuurlijk proces in het matras ontstaan, wanneer de matras zich heeft aangepast aan het lichaam dit is volstrekt normaal. Het matras verliest hiermee geen ondersteuning of comfort. Garantie is enkel van toepassing bij extreme kuilvorming (ook wel slaapkuil) genoemd; meer dan 3,0 cm gemeten.

Pluisvormingen:

Pluisvormingen en het zachter worden van de toppervulling en of matras zijn natuurlijke verschijnselen en geen reden om aan de kwaliteit van de boxspring te twijfelen. ook kan de stof na verloop van tijd verkleuren. Op pluisvormingen is geen sprake van garantie. 

Veren:

Als goed verzorgd zal een pocketveren matras jaren voorduren. Hebt u een zeer oude matras of een die is beschadigd door te springen van kinderen, volwassen of onzorgvuldig verhuizers, dan kunt u problemen hebben met gebroken matras veren. Dit noemen wij 'foutief gebruik', hier is er geen sprake van garantie.

Annuleringen:

Mocht je je aankoop willen annuleren, dan willen wij je graag op wijzen dat dit enkel mogelijk binnen drie dagen na aankoop. Binnen deze dagen zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze bedraagt €70 Eventuele gratis producten (zoals hoofdkussens en dekbedden) die je bij je aankoop hebt ontvangen zullen in mindering worden gebracht. Boxsprings die op maat of naar wens worden gemaakt kan niet geannuleerd worden of geretourneerd worden. Annuleringen na 3 dagen zullen wij 70% in rekening brengen.

Met wie zullen wij geen zaken doen.

Wanbetalers, klanten die zelf schade aanbrengen op een product, klanten die producten defect terug sturen of steeds weer stellen 'hun pakketje niet hebben gehad', daar zullen wij geen zaken mee doen.

Verder is er nog de 'zwarte lijst'. Op het moment dat Droom Slapen een bepaalde lijst van klanten bij gaat houden, die niet of alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen bestellen, moet er voor het creëren en bijhouden van die lijst aan voorwaarden voldaan worden.


Ontbinding en retournering

a. De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten (dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan droom-slapen.nl te worden doorgegeven via de mail. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan droom-slapen.nl te worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 30% annuleringskosten (Volgens de CBW voorwaarden).
b. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Indien de bestelling door de droom-slapen.nl bezorgdienst wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de koper betaalde aankoopbedrag (retourkosten € 69.95). Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan droom-slapen.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
c. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal droom-slapen.nl binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.
Garantie en reparatie 

De kosten van reparatie of vervanging, komen volledig voor rekening van de ondernemer (binnen de garantie termijn). We verrekenen wel €50 voorrijkosten. 
Stuur ons een e-mail met de omschrijving van je klacht en voeg foto’s toe. Vermeld in je mail ook je bestelnummer. Als wij je klacht erkennen zullen wij het artikel indien mogelijk laten repareren. Wanneer dit niet mogelijk is zullen wij het artikel vervangen. Indien dit niet te herkennen is op de foto's die door de klant verstuurd zijn, zullen wij onze exper sturen die het het product op locatie zal inspecteren. Hier verrekenen wij €50 voorrijkosten voor.

Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:
1. Ten aanzien van normale slijtage.
2. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
3. Bij onoordeelkundig gebruik.
4. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
5. Bij van buitenaf komend onheil (.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
6. Schade na onjuist montage (boxsprings)
7. Indien anderen dan droom-slapen.nl, zonder voorafgaande toestemming van droom-slapen.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of droom-slapen.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden droom-slapen.nl terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt droom-slapen.nl geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.Privacy Statement


Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt.

Omdat wij u (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt.

Droom-slapen.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.

Alle informatie die u aan droom-slapen.nl verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld.

Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant,

zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij u tegen het toesturen daarvan bezwaar hebt gemaakt.

Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om winkelen via www.droom-slapen.nl zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.


Persoonsgegevens zullen door droom-slapen.nl niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan droom-slapen.nl, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.


Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper via e-mail indienen.


Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die bedoeld zijn voor uw computer. Droom-slapen.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Bij droom-slapen.nl maken we gebruik van twee typen cookies. Functionele, analyserende en marketing cookies. Functionele cookies zorgen ervoor bijvoorbeeld voor dat u kunt inloggen met eigen inloggegevens. Analyserende cookies zorgen dat we de webshop beter maken, denk hierbij aan Google Analytics.
Post adres: Binderskampweg 29 u42 Nijmegen dit is geen bezoek adres of showroom
telefoon nummer: 0621337717
btw nummer: 075825302b01


Klachten en Reparaties

Droom-slapen.nl streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch of per e-mail melden of per post opsturen naar ons postadres. Indien de koper na ingebruikname bij een defect droom-slapen.nl wil vragen om herstel van het artikel bepaalt droom-slapen.nl op welke wijze dit geschiedt.


De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met droom-slapen.nl. Herstel geschiedt door middel van een monteurbezoek van onze servicedienst, of, nadat het artikel opgehaald is door de droom-slapen.nl bezorgdienst.

HOE KUNNEN WE DEZE PRIJS-KWALITEIT ZO GOEDKOOP AANBIEDEN?

 
Bij andere aanbieders worden boxsprings in dezelfde kwaliteit voor soms duizenden euro's meer aangeboden. Wij kunnen de boxsprings goedkoper leveren, doordat wij onze boxsprings rechtstreeks van de fabrikant aan de consument leveren. We doen dit uitsluitend op internet. Daardoor besparen wij u de tussenhandelaren en verkooppersoneel. Daarnaast hebben wij geen dure marketingsactiviteiten.

 

SHOWROOM - BEZOEK OP AFSPRAAK

 
Wilt u graag het comfort aanvoelen van één van onze boxsprings, advies of gewoonweg bekijken hoe deze er in het echt uitziet? Dan bent u van harte welkom in onze showroom in Nijmegen en kunt hiervoor een afspraak met ons maken.

Adres:
Binderskampweg 29u42
6545 CA Nijmegen
info@droom-slapen.nl